Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
HURU Palvelut Oy

Rekisteriasioiden Yhteyshenkilö
Jussi Järvinen
jussi@huru.fi
+358 45 233 7835

Rekisterin Nimi
HURU Palvelut Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja HURU Palvelut Oy:n välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen kerääminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

HURU Palvelut Oy ei tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojanne vastaanottavat:
– HURU Palvelut Oyja sen työntekijät
– Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun toimeksiannoista
– Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen/toimeksiannon kirjanpitoomme
– Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
– Yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme sekä yritys joka toimittaa palvelut HURU Palvelut Oy:n asiakkaalle

Säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, erityisesti kirjanpitovaatimusten mukaisesti.

Oikeudet
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkistaa, oikaista, rajoittaa ja kieltäytyä omien tietojen käsittelystä perustelluista syistä. Sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.